“Green Learning Environments – Naravna učna okolja”

Vabilo k sodelovanju: Otroci s posebnimi potrebami in narava

V letošnjem šolskem letu smo pričeli z izvajanjem Erasmus+ projekta NARAVA SPODBUJA UČENJE IN RAZVOJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. Namen projekta je vzpostaviti podporno okolje za pedagoške strokovne delavce, zavode, organizacije in društva pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami v naravnih okoljih. Kot osrednji rezultat projekta bo nastal spletni portal z zbirko usmeritev, primerov dobrih praks, priporočil in metod dela, ki bo prosto dostopna vsem uporabnikom. Ciljna skupina projekta so otroci s posebnimi potrebami med 8. in 14. letom starosti. Poudarek je na otrocih z motnjami v duševnem razvoju in učnimi težavami.

V okviru projekta smo pripravili razpis namenjen prav šolam za otroke s posebnimi potrebami, oziroma njihovim strokovnim delavcem. Besedilo razpisa najdete v spremnem dokumentu.
Razpis_šole final

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI NAJ BODO ČIM VEČ V NARAVI

V Sloveniji ima kar 20 do 25 % vseh otrok posebne potrebe, kar pomeni, da potrebujejo dodatno pomoč pri vzgoji in izobraževanju. Na podlagi odločb se ti otroci nekje od leta 1995 vključujejo v redne predšolske in osnovnošolske programe, kar za slovensko družbo pomeni velik korak naprej. Vendar število teh otrok v zadnjih letih narašča. Za vzgojitelje in učitelje predstavljajo ti otroci svojevrsten izziv, saj pogosto nimajo ustreznih znanj in se morajo znajti sami. Mnogi so ugotovili že sami, da otrokom s posebnimi potrebami pri učenju in razvoju pomembno pomagajo naravna okolja, kar dokazujejo tudi raziskave.

Celotno sporočilo za javnost si lahko preberete tukaj:
Sporočilo za javnost OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI NAJ BODO ČIM VEČ V NARAVI 28092016

Začetek projekta Erasmus+

Z veseljem sporočamo, da začenjamo s projektom Erasmus+: NARAVNA OKOLJA SPODBUJAJO UČENJE IN RAZVOJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Stran 4 od 41234

5. razred – Pošasti

Simetrije in gozd

Objavili smo