“Green Learning Environments – Naravna učna okolja”

Učni sprehod z revirnim gozdarjem

V petek, 14. 10. 2016 smo se nekateri učenci z učitelji odpravili v gozd (3., 4., 5., 7. razred, PP3 in PP4).  Nekateri smo vključeni v projekt Erasmus + (Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami), drugi v projekt LEAF, ki poteka pod okriljem Ekošole, tretji pa so se nam pridružili zaradi bolj doživete obravnave učne snovi.

Odpravili smo se po prvi šolski uri. Z nami je šel revirni gozdar, g. Jurij Poljanec, ki nam je razložil marsikaj o gozdu, drevesnih vrstah, užitnih plodovih in škodljivosti lubadarja.  Zelo slikovito nam je pripovedoval tudi o svojem delu, opremi in obhodih gozdov. Na naša vprašanja je zelo izčrpno odgovarjal in bi ga bilo prav zabavno še kdaj srečati, ko nas bo kaj novega zanimalo.

Prepričani smo, da je koga tudi navdušil za poklic gozdarja.
več…

Vabilo k sodelovanju: Otroci s posebnimi potrebami in narava

V letošnjem šolskem letu smo pričeli z izvajanjem Erasmus+ projekta NARAVA SPODBUJA UČENJE IN RAZVOJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. Namen projekta je vzpostaviti podporno okolje za pedagoške strokovne delavce, zavode, organizacije in društva pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami v naravnih okoljih. Kot osrednji rezultat projekta bo nastal spletni portal z zbirko usmeritev, primerov dobrih praks, priporočil in metod dela, ki bo prosto dostopna vsem uporabnikom. Ciljna skupina projekta so otroci s posebnimi potrebami med 8. in 14. letom starosti. Poudarek je na otrocih z motnjami v duševnem razvoju in učnimi težavami.

V okviru projekta smo pripravili razpis namenjen prav šolam za otroke s posebnimi potrebami, oziroma njihovim strokovnim delavcem. Besedilo razpisa najdete v spremnem dokumentu.
Razpis_šole final

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI NAJ BODO ČIM VEČ V NARAVI

V Sloveniji ima kar 20 do 25 % vseh otrok posebne potrebe, kar pomeni, da potrebujejo dodatno pomoč pri vzgoji in izobraževanju. Na podlagi odločb se ti otroci nekje od leta 1995 vključujejo v redne predšolske in osnovnošolske programe, kar za slovensko družbo pomeni velik korak naprej. Vendar število teh otrok v zadnjih letih narašča. Za vzgojitelje in učitelje predstavljajo ti otroci svojevrsten izziv, saj pogosto nimajo ustreznih znanj in se morajo znajti sami. Mnogi so ugotovili že sami, da otrokom s posebnimi potrebami pri učenju in razvoju pomembno pomagajo naravna okolja, kar dokazujejo tudi raziskave.

Celotno sporočilo za javnost si lahko preberete tukaj:
Sporočilo za javnost OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI NAJ BODO ČIM VEČ V NARAVI 28092016

Začetek projekta Erasmus+

Z veseljem sporočamo, da začenjamo s projektom Erasmus+: NARAVNA OKOLJA SPODBUJAJO UČENJE IN RAZVOJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Stran 4 od 41234

5. razred – Pošasti

Simetrije in gozd

Objavili smo