“Green Learning Environments – Naravna učna okolja”

Mednarodno srečanje Erasmus+

Od ponedeljka, 6.3.2017, do srede, 8.3.2017, je v Sloveniji oz. na naši Osnovni šoli Jela Janežiča potekalo mednarodno srečanje Erasmus+. Srečanja so se udeležili naši belgijski in angleški partnerji. Na srečanju smo se pogovarjali o naših dobrih praksah, kar se tiče poučevanja učencev v gozdu, naredili smo analizo dobrih praks iz vseh treh držav, kjer je bil objavljen natečaj za dobre prakse, iskali smo podobnosti in razlike v šolskih sistemih naših držav, spoznavali učne načrte partnerjev, odkrivali, kako imajo urejene dostope v gozd.

V torek smo vsi udeleženci srečanja skupaj z našimi učenci obiskali gozd, kjer je vsaka skupina izvedla eno formalno in eno neformalno učno uro. Po obisku smo udeleženci naredili evalvacijo obiska gozda, naši mednarodni partnerji so si tudi ogledali našo šolo in atrij, ki predstavlja naš zeleni kotiček, v tem času pa je še posebej posvečen gozdu.

Zadnji dan so si partnerji ogledali delavnice z otroki s posebnimi potrebami na Bledu ter spoznali našo kulturno in naravno dediščino.

Erasmus+ – GLE (ŠKL, March 2017)_02
Erasmus+ – GLE (ŠKL, March 2017)_02

Del pouka v gozdu

V torek, 13. 12., se je naš 4. razred odpravil v gozd. Z nami je šla gostja – gospa Natalija Gyorek z Inštituta za gozdno pedagogiko, ki  je tudi naš partner v mednarodnem projektu Erasmus +: Naravna okolja spodbujajo razvoj in učenje otrok s posebnimi potrebami.

Pri naravoslovju smo spoznavali zimo v naravi, njene značilnosti in rastlinstvo ter živalstvo v zimskem času. Iskali smo led, slano, iglavce in listavce ter jih fotografirali. Gozdno glasbeno umetnost smo oblikovali s poslušanjem zvokov narave in ustvarjanjem zvokov s predmeti, ki smo jih našli v naravi. Kljub hladnemu torku nas je pouk v naravi navdušil in komaj čakamo, da gremo spet! več…

Obisk Gozdarskega inštituta in gozda eksperimentov

V sredo, 7.12. 2016, smo se srečali slovenski partnerji projektne skupine Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami. Srečanje je potekalo na Gozdarskem inštitutu, kjer so nam sodelavci najprej prikazali tudi nekaj zanimivih idej za poučevanje otrok v gozdu ter nam predstavili svoj Gozd eksperimentov. več…

Učni sprehod z revirnim gozdarjem

V petek, 14. 10. 2016 smo se nekateri učenci z učitelji odpravili v gozd (3., 4., 5., 7. razred, PP3 in PP4).  Nekateri smo vključeni v projekt Erasmus + (Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami), drugi v projekt LEAF, ki poteka pod okriljem Ekošole, tretji pa so se nam pridružili zaradi bolj doživete obravnave učne snovi.

Odpravili smo se po prvi šolski uri. Z nami je šel revirni gozdar, g. Jurij Poljanec, ki nam je razložil marsikaj o gozdu, drevesnih vrstah, užitnih plodovih in škodljivosti lubadarja.  Zelo slikovito nam je pripovedoval tudi o svojem delu, opremi in obhodih gozdov. Na naša vprašanja je zelo izčrpno odgovarjal in bi ga bilo prav zabavno še kdaj srečati, ko nas bo kaj novega zanimalo.

Prepričani smo, da je koga tudi navdušil za poklic gozdarja.
več…

Stran 3 od 41234

5. razred – Pošasti

Simetrije in gozd

Objavili smo